Werkwijze

Elk project van Hout van Henk start met een inventarisatie van de wensen van de klant. Deze wensen kunnen betrekking hebben op zaken als maatvoering, materiaalkeuze, afwerkingseisen, gebruikseisen en dergelijke.

Vervolgens worden deze wensen samengevat in een ontwerp, dat samen met de klant wordt opgesteld. Als dit ontwerp de goedkeuring van de klant kan wegdragen wordt over gegaan op de fabricage. De voortgang van deze fase is te volgen op deze site onder 'Onderhanden werk'.

Zodra het project gereed is voor aflevering en/of afmontage wordt contact opgenomen met de klant.

 

 

Hout van Henk